Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za izlazak iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2021. godine primjenjuje se prag – vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini u svoti manjoj od 300.000,00 kn bez PDV-a. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a (nije propisan obrazac) treba predati najkasnije do 15. siječnja 2021. godine. Pri izlasku iz sustava PDV-a treba provesti ispravak pretporeza za nabavljenu dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu) i zalihe dobara za koje je porezni obveznik pri nabavi koristio pretporez.
      U nastavku članka može se detaljnije pročitati o obvezama pri izlasku iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2021. godine, a o ulasku u sustav PDV-a može se također pročitati u drugom članku u ovom broju časopisa RRiF – rubrika POREZI.

  1. Uvod
  2. Donošenje odluke za izlazak iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2021. godine
  3. Posebnosti kod izlaska iz sustava pdv-a obrtnika „dohodaša“
  4. Ispravak pretporeza pri izlasku iz sustava PDV-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#IspravakPretporeza, #IspravciPDV, #PDV, #PDVIzlazak, #Porezi