Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Razlika između ugovorene prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine predstavlja kapitalni dobitak (eng. capital gains) na koji se obračunava dohodak od kapitala. Dohodak od kapitala ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačnim dohotkom te se za takve primitke ne može podnijeti godišnja prijava poreza na dohodak. U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji su možebitno nastali tijekom 2020., a koji se oporezuju u 2021. godini.

  1. Uvod
  2. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
  3. Neoporezivo otuđenje financijske imovine
  4. Oporezivanje kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
  5. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
  6. Kapitalni primitci ostvareni iz inozemstva ili ostvareni u inozemstvu
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KriptoValute, #Porezi, #ProdajaDionica, #ProdajaUdjela