Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
Stranica:
215.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 u vezi s ispravkom odbitka PDV-a u okolnostima kada je prije prve uporabe kapitalnog dobra došlo do promjene čimbenika mjerodavnih za odbitak tako da stvarna uporaba tog dobra odstupa od namjeravane. U drugom slučaju Sud razmatra treba li i kako ispraviti odbitak PDV-a ako je taj PDV zaračunan bez pravne osnove, te od kakva su utjecaja na obvezu ispravka specifične okolnosti slučaja.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-791/18 Stichting Schoonzicht
  3. Presuda u predmetu C-532/16 SEB bankas AB
Hashtags:
#C-532/16, #C-791/18, #IspravakPretporeza, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa