Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Stranica:
225.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Od 2018. godine primjenjuje se novi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji je neznatno mijenjan u 2019. godini.
      To područje i dalje je složeno i zahtijeva dužnu pažnju obveznika njegove primjene. Uz to što je poprilično formalan, mora uključiti i promatranja koja se ne mogu „ukalupiti“, a uz to mora biti i dokumentiran.
      Ovim se člankom upućuje ne neke odredbe i neke institute koji su zanimljivi obveznicima njegove primjene.

  1. Osnovni pojmovi
  2. Nadzornici usklađenosti sa ZSPN/FT
  3. Provedbeni propisi ZSPN/FT
  4. Obveznici primjene ZSPN/FT
  5. Sustav SPN/FT
  6. Obveze obveznika primjene PN/FT
  7. Odgovori na neka pitanja
  8. Zaključak
Hashtags:
#DubinskaAnaliza, #PoslovneFinancije, #SprječavaPranjaNovca