Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Stranica:
252.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Novi prag za prijelaz u dobitaša i obratno u visini primitaka većoj od 15.000.00,00 kn primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine (prema prijedlogu izmjena Zakona o PDV-u) u vezi s mogućnosti plaćanja PDV-a prema naplati. U ovom se članku daju bitne napomene, obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša s motrišta poreza na dodanu vrijednost. Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili uvjete iz Zakona o porezu na dobit ili dobrovoljno na početku poslovanja.
      O obvezama koje proizlaze s motrišta propisa o porezu na dohodak i o porezu na dobitak pri prijelazu dohodaša u dobitaša pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF, također u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja.

  1. Uvod
  2. Obveze PDV-a pri prijelazu dohodaša u dobitaša
  3. Obveze kod prijelaza dobitaša u dohodaša
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #PDV, #Porezi