Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
256.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnji popis – inventura kod samostalnih obrtničkih djelatnosti je obvezna, a ujedno je jedna od bitnih pripremnih radnji pri izradi godišnjeg obračuna obrtničkih djelatnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama. Popis se provodi krajem poslovne godine, a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – dohodaša koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u Obrascu KPI.
      U nastavku se daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

  1. Uvod
  2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma koje primjenjuju obrtničke djelatnosti
  3. Što popisuju samostalne obrtničke djelatnosti
  4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod dohodaša
  5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama dohodaša
  6. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #Manjak, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost, #Višak