Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Stranica:
302.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom cjelokupnom obuhvatu primjenjuje na sve poslodavce i radnike iz područja građevinarstva.
      Sveobuhvatna primjena je od 1. studenoga 2020. godine pa se već plaće za studeni 2020. moraju obračunavati prema svotama koje su bitno više od onih koje su se do tada morale obračunavati.
      U ovom članku daju se samo odgovori na neka učestala pitanja iz područja primjene toga kolektivnog ugovora.

  1. Uvod
  2. Tko primjenjuje Kolektivni ugovor za graditeljstvo od 1. studenoga 2020. godine?
  3. Koji su važeći tarifni stavovi za (osnovne) plaće?
  4. Kako se utvrđuje (bruto) plaća?
  5. Kako se utvrđuje dodatak po osnovi radnog staža?
  6. Kolika je plaća direktora?
  7. Zaključak
Hashtags:
#Graditeljstvo, #KolektivniUgovor, #MaterijalnaPrava, #Pravo, #RadnoPravo