Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2020
Članak:
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Stranica:
24.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnji popis imovine i obveza (inventuru) trebaju provesti sve neprofitne organizacije, neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, te uskladiti stanje u knjigama sa stvarnim stanjem. Popis imovine i obveza (inventura) provodi se na kraju svake poslovne godine i to prije sastavljanja financijskih izvještaja. Utvrđeno stvarno stanje često odstupa od stanja u poslovnim knjigama odnosno pojavljuju se popisne razlike koje je potrebno proknjižiti na odgovarajući način. Ako je neprofitna organizacija ujedno i obveznik poreza na dobitak ili poreza na dodanu vrijednost, potrebno je obratiti pozornost na porezni položaj nastalih razlika.

  1. Uvod
  2. Predmet popisa imovine i obveza
  3. Zaključak
  4. Provedba popisa imovine i obveza
  5. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
  6. Posljedice neprovedbe popisa imovine i obveza
  7. Zaključak
Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo