Računovodstvene politike za udrugu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2020
Članak:
Računovodstvene politike za udrugu
Stranica:
30.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Jedno od pitanja koje se provlači kroz neprofitni sustav je trebaju li one neprofitne organizacije koje primjenjuju neprofitno računovodstvo imati svoje računovodstvene politike (smjerove). Izravnih odredaba o tome u odgovarajućim propisima nema. No, bez obzira na to, osobe koje vode neprofitno računovodstvo imaju, u biti, računovodstvene politike. One možda nisu sastavljene u pisanom obliku, ili ih nisu donijele ovlaštene osobe ili se razlikuju od slučaja do slučaja, no ipak postoje stoga što je poneki put u zakonodavnom okviru ostavljen prostor za različita postupanja.

  1. Uvod
  2. Računovodstvene politike kod neprofitnih organizacija
  3. Zaključak
Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo