Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2020
Članak:
Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe
Stranica:
46.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Iako su djelatnost i poslovanje neprofitnih pravnih osoba specifični u odnosu na porezne obveznike trgovačka društva, s motrišta PDV-a nema znatne razlike. To znači da neprofitne pravne osobe – obveznici PDV-a trebaju za usluge i isporuke dobara koje su oporezive PDV-om primjenjivati sva pravila koja propisuju Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u.
      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV-a prelaze prag isporuka dobara i usluga u tekućoj ili prethodnoj godini u svoti većoj od 300.000,00 kn, smatraju se obveznicima PDV-a. Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli taj prag, tzv. mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima i u određenim poreznim situacijama trebaju se samo registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez. Obrazac PDV predaju samo u mjesecima kada su preuzeli ili prenijeli poreznu obvezu.

  1. Uvod
  2. Porezni položaj neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i kao malih poreznih obveznika
  3. Neprofitne pravne osobe u prometu dobara i usluga s inozemnim poreznim obveznicima
  4. Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Hashtags:
#PDV, #Porezi