Nadoknada fiksnih troškova za siječanj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Nadoknada fiksnih troškova za siječanj
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-07/356, URBROJ: 50301/05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (Nar. nov., br. 133/20.) ravnatelj Porezne uprave donosi UPUTU o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021. Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. godine produljena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda / primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60 %, ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Jednako tako, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova ako im je pad prihoda / primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60 %.

  1. Djelatnosti za koje se može tražiti nadoknada fiksnih troškova
  2. Koji se fiksni troškovi mogu nadoknaditi
  3. Predaja zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
  4. Blokirani korisnici mjere nadoknade fiksnih troškova
Hashtags:
#COVID19, #CovidPotpore, #OčuvanjeRadnihMjesta