Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U Prilogu uz časopis RRiF, br. 1/21. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020. godinu za poduzetnike može se pročitati sve o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu (bilance, računa dobitka i gubitka i izvješća o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom tijeku, izvješća o promjenama kapitala i bilješkama uz financijska izvješća) i podnošenju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) te ostalih izvješća za 2020. godinu.

U ovom se članku obrazlaže pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za 2020. godinu za trgovačka društva i ustanove koje su obveznici poreza na dobitak, računovodstveno praćenje raspoređivanja dobitka i pokrića gubitka te porezno motrište isplate ostvarenih dobitaka iz 2020. godine i prije. U sljedećem broju časopisa RRiF pisat ćemo o isplatama predujmova dobitka.

  1. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
  2. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.d.-u
  3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u j.t.d.-u i k.d.-u
  4. Uporaba dobitka kod ustanova
  5. Uporaba dobitka kod zadruga
  6. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
  7. Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka
  8. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
  9. Isplate predujmova dobitka i dividendi
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IsplataDobitka, #UporabaDobiti