Računovodstvo odgođenog poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Računovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Privremene razlike između računovodstvenog i oporezivog dobitka posljedica su prihoda i rashoda koji se različito priznaju u poreznoj prijavi odnosno u financijskim izvješćima. Odgođena porezna imovina nadoknađuje se u sljedećim poreznim razdobljima kad se ispune određeni uvjeti. U određenim okolnostima odgođena porezna obveza postaje tekuća. U ovom su članku prikazani poslovni događaji koji mogu dovesti do knjiženja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze.

  1. Uvod
  2. Odgođeni porez i promjena porezne stope
  3. Knjiženje odgođene porezne obveze
  4. Knjiženje odgođene porezne imovine
  5. Odgođeni porez u slučaju poreznoga gubitka
  6. Zaključak
Hashtags:
#OdgođenaPoreznaImovina, #OdgođenePorezneObveze