Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom njezine izgradnje. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina pribavlja putem financijskog lizinga, proračunski sustav to smatra zaduživanjem pa se rabe računi primitaka i izdataka. Ako se tijekom izgradnje poslovnog objekta mijenja vrijednost radova, prikladno je smanjiti račun dugotrajne imovine u pripremi kako bi se račun dugotrajne imovine u upotrebi zadužio sa stvarnoj vrijednosti.

  1. Dugotrajna nefinancijska imovina i lizing
  2. Gradnja poslovne zgrade
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo