Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi ostvarenje financijske imovine te ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine. Kada neprofitnoj organizaciji pripadne likvidacijska masa od trgovačkog društva u kojem je imala udjele, ona ima obilježje financijske imovine. Kada se ispravlja vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine koja je pri nabavi odmah bila iskazana i kao rashodna stavka u svojoj punoj vrijednosti nabave, ispravak vrijednosti više ne smije teretiti rashode nego izvore vlasništva.

  1. Financijska imovina
  2. Ispravak vrijednosti „stare“ dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo