Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Velik broj neprofitnih organizacija u pojedinim situacijama ima potrebu angažirati osobe koje nisu njihovi zaposlenici za određene poslove. Riječ je o poslovima koji po svojim karakteristikama, u poreznom smislu, imaju obilježja drugog dohotka. Ovisno o tome tko je pružatelj takvih usluga, nastaje obveza obračuna i uplate obveznih doprinosa te poreza i prireza. Za neke naknade ne postoji obveza obračuna doprinosa uz ispunjenje propisanih uvjeta, a neke naknade mogu se i vanjskim suradnicima isplatiti neoporezivo.

Tema ovog članka je porezno i računovodstveno motrište isplate primitaka po osnovi drugog dohotka rezidentima RH.

  1. Uvod
  2. Obračun doprinosa kod oporezivog drugog dohotka
  3. Oporezivanje drugog dohotka
  4. Drugi dohodak obveznika PDV-a
  5. Način isplate drugog dohotka
  6. Uplatni računi za doprinose, porez i prirez
  7. Specifičnosti obračuna i knjiženja drugog dohotka
  8. Izvještavanje o isplaćenom drugom dohotku i obvezne evidencije
  9. Zaključak
Hashtags:
#DrugiDohodak, #JOPPD, #NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo