Ispravak odbitka pretporeza – III. dio

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se smatraju razlogom za osporavanje prava na odbitak PDV-a ili za njegov naknadni ispravak. Sud u predmetu C-734/19 ITH preispituje okolnosti slučaja u kojemu porezni obveznik ne realizira dva projekta za koja je koristio odbitak PDV-a, te mogućnost kvalifikacije jednog od tih projekata kao komisijskog posla. U drugom predmetu, C-42/19 Sonaecom, u kontekstu prava na odbitak PDV-a, Sud razmatra okolnosti slučaja kada porezni obveznik koristi odbitak za namjeravanu oporezivu djelatnost koju nije realizirao te kada je umjesto namjeravane djelatnosti obavio transakciju izuzetu od plaćanja PDV-a.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-734/19 ITH Comercial Timişoara SRL
  3. Presuda u predmetu C-42/19 Sonaecom SGPS S.A.
Hashtags:
#C-42/19, #C-734/19, #IspravakPretporeza, #Pretporez, #SudskaPraksa