Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Sažetak:

Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače su sredstva naplate potraživanja koja banci stoje na raspolaganju kada dužnik prestane otplaćivati kredit ili ga otplaćuje neredovito. Banke mogu zatražiti od potrošača jedan ili više instrumenata osiguranja. U pravilu je za manji iznos kredita potrebno i manje instrumenata osiguranja. Ako zatreba, banka ima pravo samostalno odlučiti koje će instrumente osiguranja aktivirati i kojim redoslijedom.

Postupci odobravanja potrošačkih kredita opisani su u našem časopisu broj 12 iz 2020. godine od stranice 241. i dalje pa zainteresirane upućujemo i na taj članak.

  1. Uvod
  2. Isprava o zapljeni računa po pristanku dužnika
  3. Mjenica
  4. Zadužnica
  5. Solidarni jamac
  6. Zalog na nekretninama
  7. Osiguranje zaloga na nekretninama
  8. Osiguranje života
  9. Osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita
Hashtags:
#InstrumentiOsiguranja, #KreditiBanaka