Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt, poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su, u pravilu, obveznici poreza na dohodak. Međutim, oni su obvezni promijeniti način oporezivanja odnosno umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak ako su u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini) ostvarili primitke veće od 7.500,000,00 kn. Međutim, to mogu učiniti i dragovoljno bez obzira na visinu ostvarenih primitaka. Povratak na oporezivanje porezom na dohodak omogućeno im je nakon 3 godine, osim u posebnim slučajevima kada na zahtjev poreznog obveznika Porezna uprava izdaje rješenje o povratku na oporezivanje porezom na dohodak, uzimajući u obzir određene pokazatelje u poslovanju. U tom slučaju u knjigovodstvu treba stvoriti bazu za vođenje knjiga prema novčanom načelu odnosno jednostavnom knjigovodstvu.

  1. Uvodne napomene
  2. Kako sastaviti početno stanje prilikom promjene načina oporezivanja s poreza na dobitak na oporezivanje porezom na dohodak
  3. Primjeri iskazivanja početnog stanja
  4. Kako postupiti ako je za 2020. godinu plaćen porez na dobitak prema novčanom načelu
  5. Promjena u plaćanju doprinosa
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Obrtnici, #PromjenaNačinaOporezivanja