Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Stranica:
104.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o uvozu dobara hrvatskih poreznih obveznika u Republiku Hrvatsku. U ovome članku autorica obrazlaže porezno motrište uvoza dobara hrvatskih poreznih obveznika u drugim zemljama članicama EU-a i daje tablični prikaz postupanja koja su vezana uz registraciju za potrebe PDV-a u drugim državama članicama EU-a. Uz navedeno, autorica daje primjere evidentiranja uvoza dobara u drugim državama članicama EU-a.

Hashtags:
#ObračunPorezaNaDodanuVrijednost, #PDV, #Uvoz