Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona, posebice nakon njegovih Novela iz 2014., 2017. i 2020. godine o postupku ovrhe na nekretnini u odnosu na zaštitu ovršenika fizičke osobe te nekretnine u kojoj stanuje i koja je nužna za zadovoljenje njegovih osnovnih životnih potreba i osoba koje je po zakonu obvezan uzdržavati. Uz to, analiziraju se rješenja koja vrijede za ograničenje ovrhe na nekretninama fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost te pravnih osoba. Raspravlja se i o posebnim uvjetima za određivanje ovrhe na nekretninama, uzimajući u obzir i različita shvaćanja koja su se javila u sudskoj praksi u odnosu na pojedina otvorena pitanja.

  1. Uvod: Zaštita ovršenika i status nekretnine do novela OZ-a iz 2017. i 2020. godine
  2. Nekretnina ovršenika fizičke osobe
  3. Nekretnina ovršenika pravne osobe
  4. Posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#Nekretnine, #OvrhaNaNekretninama, #OvršnoPravo, #Pravo, #ZaštitaOvršenika