Javni natječaj i javni poziv

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Javni natječaj i javni poziv
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Sažetak:

Javni natječaj je propisani oblik provođenja selekcijskog procesa i zapošljavanja u državnim tijelima uređen Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a utemeljen na Zakonu o državnim službenicima. Javni poziv je postupak koji se primjenjuje prilikom izbora kandidata za određena mjesta u državnim, sudskim i međunarodnim tijelima. Postupak provođenja i uvjeti objave javnog poziva nisu propisani i uređeni jednim cjelovitim zakonom ili drugim pravnim propisom, nego se on propisuje u nekim posebnim zakonima. U nastavku ćemo pobliže rastumačiti proces i elemente postupka javnog natječaja i usporediti ih s onim dostupnima, a koji se odnose na javni poziv.

  1. Propisi koji uređuju javni natječaj i javni poziv
  2. Način objave i sadržaj
  3. Provedba postupka
  4. Izbor i imenovanje
  5. Pravni lijekovi
Hashtags:
#JavniNatječaj, #JavniPoziv, #ZakonODržavnimSlužbenicima