Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

U ovome članku autor upućuje na važnije odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama. U članku se navode i važnije odredbe Zakona o radu vezano za poslovno uvjetovani otkaz koji je pravna osnova za redovito otkazivanje ugovora o radu od strane poslodavca radniku, u slučajevima kad dolazi do objektivno utvrđenih tehnoloških viškova u punom ili dijelu radnog vremena.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje kriterija za poslovno uvjetovani otkaz zbog organizacijskih razloga
  3. Zabrana otkaza bez suglasnosti sindikalnog povjerenika
  4. Postupak za zbrinjavanje tehnološkog viška
  5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#OtkazUgovoraORadu, #PoslovnoUvjetovaniOtkaz, #RadnoPravo, #ŠkolskaUstanova