Rad umirovljenika putem ugovora o (autorskom) djelu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Rad umirovljenika putem ugovora o (autorskom) djelu
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi objavili smo članak o radu umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja. U ovome broju nastavljamo s obradom tematike rada umirovljenika navodeći kratki prikaz rada umirovljenika na temelju ugovora o djelu i na temelju ugovora o autorskom djelu.

  1. Uvod
  2. Ukratko o ugovoru o djelu
  3. Ukratko o autorskom djelu i autroskopravnom ugovoru
  4. Ogledni primjeri ugovora
  5. Rad na temelju ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu – drugi dohodak

Hashtags: