Procesni aspekti disciplinskih postupaka u RH

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Procesni aspekti disciplinskih postupaka u RH
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Disciplinski postupci izdvajaju se po svom specifičnom uređenju, a u mnogim slučajevima, i po hibridnoj naravi (upravnoj, kaznenoj, pa donekle i radnopravnoj). Ta ih okolnost izdvaja od ostalih postupaka, a u velikoj mjeri određuje i specifična rješenja kojima se ti postupci oblikuju. Upravo zato je potrebno ispravno klasificirati disciplinske postupke te odrediti njihove prevladavajuće karakteristike. Posebno se važnim ističe pitanje uređenja procesnog položaja okrivljenih osoba, koje se otvaralo više puta pred Europskim sudom za ljudska prava, a u kojemu je on naglasio građansku narav prava o kojima se odlučuje u disciplinskim postupcima.

  1. Uvod
  2. Osnovno o uređenju disciplinskih postupaka u RH
  3. Odvojenost disciplinske odgovornosti od prekršajne i kaznene odgovornosti
  4. Odrednice čl. 6. Konvencije primjenjive na disciplinske postupke u RH
  5. Pravna zaštita protiv odluka donesenih u disciplinskim postupcima u RH
  6. Zaključna razmatranja
Hashtags: