Trgovanje utjecajem kao kazneno djelo protiv službene dužnosti

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Trgovanje utjecajem kao kazneno djelo protiv službene dužnosti
Stranica:
52.
Autor/i:
Autori: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Sažetak:

Kazneno zakonodavstvo RH predviđa i opisuje kaznena djela protiv službene dužnosti u Glavi 28. Kaznenog zakona. Jedno od takvih protupravnih djela je i kazneno djelo trgovanje utjecajem iz čl. 295. navedenog Zakona. Ovim kaznenim djelom inkriminira se ponašanje kojim se iskorištava službeni ili društveni položaj ili utjecaj kako bi se posredovalo da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti. U članku autori analiziraju počinjenje kaznenog djela Trgovanja utjecajem i time ujedno omogućuju čitateljima da sami procijene koliko je opravdana percepcija o velikoj pojavnosti ovoga kaznenog djela u ukupnoj stopi kriminaliteta u RH.

  1. Uvod
  2. Kazneno djelo – Trgovanje utjecajem
  3. Statistika počinjenih kaznenih djela u razdoblju od 2015. do 2019. godine
  4. Umjesto zaključka

Hashtags: