Pregled promjena u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Pregled promjena u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Zadnje promjene u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona donose odgodu roka predaje prijave poreza na dobitak, promjenu u rokovima dospijeća obveze javnih davanja, ukidanje kriterija visine ostvarenih prihoda u svrhu utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana ili kuća za odmor, izmjene u utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove te produljenje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara. U ovome članku autor detaljnije piše o navedenim promjenama.

  1. Uvod
  2. Rok predaje prijave poreza na dobitak i dospijeće javnih davanja
  3. Priznavanje rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor
  4. Promjene u vezi s osobnim odbitkom za uzdržavane članove
  5. Oslobođenja od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara

Hashtags: