PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Stranica:
57.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga i utvrđivanjem obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U članku su uključeni poslovni događaji koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi, i to isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU-u, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr. Daju se najvažnije napomene u vezi s nastankom obveze PDV-a, priznavanjem pretporeza, mogućnosti primjene poreznog oslobođenja ili prijenosa porezne obveze. Daje se i pregled obveznih poreznih evidencija i obrazaca za porezne obveznike koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima.

  1. Uvod
  2. posebnosti u vezi s evidentiranjem isporuka i stjecanjem dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU-a te u trećim zemljama
  3. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  4. Prijave PDV-a za razdoblja oporezivanja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  5. Umjesto zaključka
Hashtags: