Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)
Stranica:
80.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Petra VRANEŠ , mag. iur.
Sažetak:

Korištenje akreditiva u poslovnim odnosima trebalo je pridonijeti razvoju međunarodne trgovine kada između sudionika poslovnog odnosa postoji određena razina nepovjerenja u sposobnost i spremnost druge strane na ispunjenje preuzetih obveza. Praksa korištenja akreditiva pokazala je kako banke u velikom broju slučajeva odbijaju isplatiti akreditivne iznose zbog toga što korisnik nije prezentirao dokumentaciju u skladu s uvjetima odnosno opisom iz akreditiva. Shodno tome, ovaj članak obrađuje postupak i pravila o ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju. Pritom se posebna pozornost pridaje primjeni načela stroge sukladnosti u ispitivanju prezentiranih dokumenata, načinu na koji se takvo ispitivanje provodi i postupanju u situacijama u kojima je neki od sudionika akreditivnog odnosa prijevarno postupio prema drugim sudionicima.

  1. Uvodna razmatranja
  2. Načelo stroge sukladnosti dokumenata s uvjetima odnosno opisom iz akreditiva
  3. Ostala dopunjujuća načela u ispitivanju prezentiranih dokumenata
  4. Standard ispitivanja dokumenata
  5. Prijevarno postupanje u akreditivnom poslovanju s dokumentima
  6. Zaključak

Hashtags:
#DokumentarniAkreditiv, #IspitivanjeDokumenata, #PravoTrgovačkihDruštava