Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
103.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. SLAPP
  2. Djelatni, odgodni i pripremni rokovi
  3. Adhezija
  4. Pokrate naziva institucija, konvencija i programa na stranom jeziku

Hashtags: