Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
134.
Autor/i:
Sažetak:
  • Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja. Fizička osoba koja otkupi potraživanje za novac (naplatna cesija) te ga naplati, uvećano za zatezne kamate, ostvaruje drugi dohodak. U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak drugi dohodak treba biti oporezovan, a u skladu s odredbama Zakona o doprinosima obvezni doprinosi trebaju biti obračunati.
  • Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor smatra se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom), ali se u smislu Zakona o doprinosima navedena naknada smatra ostalim primitkom. S obzirom na to da se oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje kod zapošljavanja mladih osoba može koristiti samo za isplate plaće, kako je definirana Zakonom o doprinosima, pri isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor ne primjenjuje se oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću.
  • Korištenje godišnjeg odmora. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju („u komadu“), ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je radnik ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju duljem od dva tjedna. Prema tome, ako između radnika i poslodavca postoji dogovor, nema zapreke da radnik koristi godišnji odmor u trajanju kraćem od dva tjedna te takvo određivanje trajanja godišnjeg odmora nije u suprotnosti s odredbama ZR-a.
  • Digitalni nomadi. Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH te ne obavlja poslove niti pruža usluge poslodavcima na području RH. Za odobrenje privremenog boravaka u svrhu boravka digitalnog nomada državljanin treće zemlje mora ispuniti propisane uvjete za odobrenje privremenog boravka u RH.
Hashtags: