Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

U prilogu časopisu RRiF br. 1/21. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020. godinu za poduzetnike pisali smo o obračunu članarina turističkim zajednicama i obračunu naknade za općekorisne funkcije šuma. U dijelu obračuna novost je da na prihode od COVID potpora ne treba obračunati članarinu za turističke zajednice, a prema najavama ti bi prihodi trebali biti izuzeti i iz osnovice za obračun naknade za općekorisne funkcije šuma. Novost je i to da se nove stope turističke članarine mogu primijeniti pri utvrđivanju predujmova za 2021. godinu. Detaljnije o svemu pročitajte u nastavku članka.

  1. Izuzimanje prihoda od COVID potpora iz osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama i naknade za općekorisne funkcije šuma
  2. Utvrđivanje predujmova za članarine turističkim zajednicama po novim stopama
Hashtags:
#CovidPotpore, #OKFŠ, #TurističkaČlanarina