Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

U članku se obrađuju dvije teme koje uređuju odredbe MSFI-ja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, drukčije nego je to prije bilo propisano u MRS-u 18 i drukčije nego što je to prema HSFI-ju 15.

U okviru prve teme se obrađuju računovodstveni postupci kad ugovori s kupcima uključuju pravo povrata neprodane (ali ispravne) robe od kupaca. U tom slučaju obveza povrata inicira smanjenje prihoda unaprijed na početku ugovora kao i priznavanje „ugovorne obveze“.

Druga tema obrađuje računovodstvene postupke kad ugovori s kupcima uključuju jamstva ili produljena jamstva na prodanu robu i zamjenu robe u jamstvenom (garantnom) roku. Pri tome je ključno odrediti kada je jamstvo zasebna obveza izvršenja, a kada nije.

  1. Prodaja s pravom povrata neprodane robe kupcu – nije zasebna obveza činidbe
  2. Jamstva i povrati robe u jamstvenom roku
  3. Primjeri obračuna i knjiženja različitih slučajeva jamstva i cijena
  4. Zaključak
Hashtags:
#JamstveniRok, #MSFI15, #PovratRobe, #Zamjena