Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Financijski lizing učestali je način financiranja različitih vrsta opreme kao što su, primjerice, teretna vozila, autobusi, traktori, poljoprivredna mehanizacija te različiti industrijski strojevi i sl. Stjecanje opreme putem financijskog lizinga u računovodstvenom i poreznom smislu vrlo je slično stjecanju opreme kupnjom od drugih, odnosno financiranju takve kupnje putem kredita ili zajma. U ovom članku bit će riječ o ugovoru o financijskom lizingu opreme i njegovu računovodstvenom i poreznom položaju kod davatelja i primatelja lizinga u slučaju redovnog i prijevremenog završetka ugovora kod obveznika poreza na dobitak koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima. O financijskom lizingu osobnih automobila pisali smo u našem časopisu u zasebnim člancima.

  1. Uvodne napomene
  2. Računovodstveno motrište financijskog lizinga opreme
  3. Porezno motrište financijskog lizinga opreme
  4. Računovodstveno evidentiranje financijskog lizinga kod redovnog isteka i prijevremenog prestanka ugovora
  5. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #OdbitakPretporeza, #RaskidUgovora, #ugovorOLeasingu