Računovodstvo proizvodnje meda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Računovodstvo proizvodnje meda
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju meda u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 17 odnosno MRS-a 41. Budući da pčelinje zajednice, u pravilu, imaju vijek trajanja dulji od jedne godine, primjereno ih je klasificirati kao dugotrajnu biološku imovinu. Ako je procjena takva da im je vijek trajanja kraći od jedne godine zbog određenih čimbenika, mogu se klasificirati kao kratkotrajna imovina. Pčelinji proizvodi kao što su primjerice med, cvjetni prah, propolis i sl., s računovodstvenog motrišta predstavljaju poljoprivredne proizvode koji se trebaju evidentirati prema fer vrijednosti smanjenoj za troškove prodaje.

  1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
  2. Utvrđivanje vrijednosti pčelinjih zajednica
  3. Utvrđivanje vrijednosti pčelinjih proizvoda
  4. Računovodstveno praćenje ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju pčelinjih proizvoda
  5. Računovodstveno praćenje potpora koje su povezane s pčelarskom djelatnošću
  6. Zaključak
Hashtags:
#FerVrijednost, #HSFI17, #MRS41, #PoljoprivredniProizvodi