Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Stranica:
56.
Autor/i:
Sažetak:

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika. Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom na propisana određenja koja su definirana poreznim, trgovačkim, bilančnim i drugim granama prava. Izložena rješenja mogu pomoći u spoznajama zakonitog pristupa kojeg se moramo svi pridržavati. To je u mnogim slučajevima i rješenje problema, a to daje sigurnost u poslovanju i otklanja moguće prekršaje. Neka pak rješenja nisu zakonski dovoljno uređena, što predstavlja mogući rizik koji mora preuzeti onaj tko tako postupi.

Računovodstvo

  1. Financiranje društva ulozima članova društva u neupisani kapital – kapitalne pričuve

Porez na dobit

  1. Rezerviranja za dana jamstva u graditeljskoj djelatnosti
  2. Porez po odbitku na naknade za softver

Porez na dohodak

  1. Oporezivanje kriptovaluta – obračun poreza na dohodak

Devizno poslovanje

  1. Strana sredstva plaćanja u RH

Radni odnosi

  1. O korištenju godišnjeg odmora nakon rodiljnog dopusta odlučuje poslodavac
  2. Izuzimanje od ovrhe na primitcima
Hashtags:
#Devizno, #GodišnjiOdmor, #IzuzimanjeOdOvrhe, #KapitalnePričuve, #KriptoValute, #PorezPoOdbitku, #Rezerviranja