Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima, a odnose se na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te pogrešno razvrstavanje nefinancijske imovine između stavaka dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara. S obzirom na to da propisom nije uređeno kako se ispravljaju pogreške u knjiženju u računovodstvu proračuna i proračunskih korisnika, svaka od osoba treba odrediti način ispravljanja pogrešaka i dosljedno ga primjenjivati. Obje okolnosti iz ovog praktikuma zahtijevaju zahvate i u izvorima.

  1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine putem lizinga
  2. Ispravak pogrešnog razvrstavanja nefinancijske imovine
Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #NefinancijskaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo, #SitniInventar