Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja slijedi godinu u kojoj je ona nabavljena te donos revalorizacijske pričuve iz nekoga drugog računovodstvenog sustava. Prijepor se javlja kod zamjene dugotrajne nefinancijske imovine ako se u zamjenu dobiva imovina različita od vrijednosti koja se nalazi u glavnoj knjizi postojeće imovine. Kada se iz jednoga računovodstvenog sustava donosi stavka koja ima obilježje revalorizacijske pričuve, prema računovodstvu neprofitnih organizacija ona se i njemu tako iskazuje.

  1. Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
  2. Donesena revalorizacijska pričuva
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Otpisi, #Revalorizacija