Rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Koordinacijom propisa iz područja socijalnog osiguranja Republike Hrvatske s Uredbama Europske unije omogućena je veća fleksibilnost u području tržišta rada i zapošljavanja u okviru država Europske unije, pridružujući tome i ostale države koje nisu članice Europske unije, ali su u koordinaciji socijalnog sustava uređenog Uredbama Europske unije pa s toga motrišta zajedno s članicama Europske unije čine Europski gospodarski prostor. Fizičkim je osobama omogućeno sklapanje ugovora o radu s poslodavcem koji ima sjedište u državi Europskoga gospodarskog prostora a da se socijalna prava s osnove tako zasnovanoga radnog odnosa zadržavaju u Republici Hrvatskoj kojima se prilagođava i strani poslodavac. Naime, poslodavac sa sjedištem državi članici EU-a odnosno EGP-a sklapanjem ugovora o radu s osobom koja obavlja poslove u okviru njegove djelatnosti u Republici Hrvatskoj, postaje obveznikom plaćanja doprinosa u skladu s propisima Republike Hrvatske. Jednako tako se i plaće koju isplaćuje zaposlenom radniku smatraju dohotkom od nesamostalnog rada koje se oporezuju prema tuzemnim propisima.

  1. Uvod
  2. Ugovor o radu s poslodavcem koji ima sjedište u državi članici EU-a ili EGP-a i Švicarske
  3. Izvješćivanje o obračunanim i uplaćenim doprinosima na Obrascu JOPPD
  4. Obračun i plaćanje poreza na dohodak
  5. Zaključak
Hashtags:
#NesamostalniRad, #Plaća, #StraniPoslodavac