Porezni tretman primitaka digitalnih nomada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Novim Zakonom o strancima (Nar. nov., br. 133/20.) uveo se pojam digitalnog nomada koji podrazumijeva stranca, državljanina treće zemlje, koji je zaposlen ili obavlja poslove putem telekomunikacijske tehnologije iz Republike Hrvatske (RH) za stranu tvrtku ili vlastitu tvrtku koje nisu registrirane na području RH, i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području RH. Stoga je bilo nužno utvrditi porezni tretman primitaka digitalnih nomada te je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/20.) propisano porezno oslobođenje za primitke koje će digitalni nomadi ostvarivati kako bi se olakšala njihova odluka o odabiru RH kao mjesta njihova boravišta i rada. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Definiranje pojma i stjecanje statusa digitalnog nomada u skladu s posebnim propisom
  3. Porezni tretman primitaka ostvarenih na temelju stečenog statusa digitalnog nomada
  4. Zaključak
Hashtags:
#DigitalniNomadi, #Dohodak