Poslovanje putničkih agencija – primjena posebnog postupka oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Poslovanje putničkih agencija – primjena posebnog postupka oporezivanja
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Iako su putničke agencije među djelatnostima koje su najviše pogođene pandemijom COVID-19, nadamo se boljim vremenima te ovim člankom podsjećamo na najvažnije obveze o kojima agencije trebaju voditi računa u poslovanju. Za određivanje poreznog položaja usluga putničkih agencija najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između komercijalnoga ugostiteljskog objekta – pružatelja usluge smještaja i agencije točno navedu usluge koje će se obavljati, smještaj ili najam te da se navede jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer upravo o tome ovisi i porezni položaj navedene usluge. Navedeno najčešće znači i obvezu primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija. Opširnije o pružanju usluge smještaja preko putničke agencije i primjeni posebnog postupka oporezivanja može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uvjeti i način pružanja usluge smještaja putem putničke agencije
  3. primjena posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija
  4. Primjena posebnog postupka za aranžmane u Republici Hrvatskoj
  5. Primjena posebnog postupka za aranžmane u EU-u – tuđe usluge poreznih obveznika iz eu-a
  6. Primjena posebnog postupka za aranžmane u europskoj uniji – vlastite i tuđe usluge
  7. Oporezivanje aranžmana izvan EU-a – treće zemlje
  8. Zaključak
Hashtags:
#PosebniPostupakOporezivanja, #Posredovanje, #PutničkeAgencije