Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja. Za 2021. godinu za jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom, poslodavac je u obvezi svaki mjesec platiti 850,00 kn, što je na godišnjoj razini svota od 10.200,00 kn.

Međutim, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjavanja kvote na zamjenski način onim poslodavcima koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom. Tako se kroz nabavu roba i usluga od zaštitnih i integrativnih radionica, trgovačkih društava, zadruga i udruga u kojima više od polovine zaposlenih čine osobe s invaliditetom te od osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju može ispuniti zakonska kvota. Kvotnu obvezu zamjenskim putem poslodavci mogu ostvariti i stipendiranjem osoba s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanata, učenika s poteškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom. Autorica u članku objašnjava postupak zamjenskog zapošljavanja kroz ugovor o poslovnoj suradnji za nabavu roba i usluga.

  1. Uvodno
  2. Zamjensko zapošljavanje
  3. Postupak zamjenskog zapošljavanja
  4. Što ako se ne ispuni najavljena zamjenska kvota
  5. Zaključak
Hashtags:
#OsobeSInvaliditetom, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom