Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
Stranica:
137.
Autor/i:
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju II. Poglavlje OECD-ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID-19 na transferne cijene, koje se odnosi na gubitke i raspodjelu specifičnih troškova u kontekstu pandemije COVID-19. Navedene Smjernice dodatno razjašnjavaju utjecaj gubitaka na primjenu načela nepristrane transakcije i raspodjelu specifičnih troškova nastalih u kontekstu pandemije COVID-19.

  1. Uvod
  2. Gubitci i raspodjela rizika
  3. Gubitci i raspodjela specifičnih troškova u kontekstu pandemije COVID-19
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#COVID19, #Gubitak, #RaspodjelaTroškova, #TransferneCijene