Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

MRS-ovi (MSFI-ji) zahtijevaju objavu informacije o računovodstvenim politikama, a posebno informacije o bitnim računovodstvenim politikama koje društvo primjenjuje pri sastavljanju financijskih izvješća. Zapravo to znači da se ne moraju objavljivati podatci o primijenjenim računovodstvenim politikama koji se odnose na transakcije koje nisu značajne. I drugi događaj ili uvjeti koji nisu značajni ne moraju se objavljivati.

  1. Uvod
  2. MSFI-jev Practice Statement 2, Prosudba o značajnosti
  3. Definicija značajnosti
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Značajnost