Priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata građenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata građenja
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Sažetak:

Investicijski projekti (dalje: projekt) su opsežni, kompleksni i unikatni, u njima sudjeluje mnogo stručnjaka raznih specijalnosti, zahtijevaju velika ulaganja, a njihova izvedba se suočava s nizom smetnji koje utječu na ostvarenje planiranih ciljeva, u prvom redu troškova i rokova.

Za uspješnu izvedbu projekata potrebno je definirati projektni zadatak, ciljeve projekta, tijek realizacije projekta, organizaciju projekta, sustav informiranja, plan usluga i plan kakvoće, plan troškova i rokova, postupak donošenja odluka, kontrolu realizacije projekta i administraciju projekta.

U ovom članku predstavlja se postupak planiranja i vođenja projekta, postupak donošenja odluka, planiranje i praćenje troškova, utvrđivanje stanja projekta tijekom njegova izvođenja, kontinuirana provedba usporedbe planiranih i ostvarenih troškova i rokova te poduzimanje zaštitnih mjera u slučaju prijetećih velikih odstupanja planiranih i ostvarenih troškova i rokova.

  1. Definiranje projektnog zadatka
  2. Tijek izvedbe projekta
  3. Vođenje projekta
  4. Informiranje
  5. Planiranje i praćenje troškova
  6. Sastavljanje izvješća o statusu projekta
  7. Prilozi – ogledni primjeri
Hashtags:
#Građenje, #InvesticijskiProjekti, #PlaniranjeTroškova