Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Stranica:
154.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje se bave poljoprivredom mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu (Nar. nov., br. 143/13. – 41/20.), a prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) mogu kao poljoprivrednici biti upisani u RPO. U smislu podmirivanja poreznih obveza s motrišta poreza na dohodak, poljoprivrednici mogu biti: bez obveze podmirivanja poreza na dohodak, podmirivati porez na dohodak paušalno i podmirivati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga. U ovom članku bit će riječ o poljoprivrednicima koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih promjena evidentiranih u poslovnim knjigama.

  1. Uvod
  2. Paušalno oporezivanje poljoprivredne djelatnosti
  3. Oporezivanje putem poslovnih knjiga
  4. Ulazak poljoprivrednika u sustav PDV-a
  5. Primjer evidentiranja poslovnih promjena
Hashtags:
#OPG, #PaušalnoOporezivanje, #PDV, #Poljoprivreda