Potpore za samozapošljavanje za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Potpore za samozapošljavanje za 2021. godinu
Stranica:
163.
Autor/i:
Autori: Luka ČIRKO , univ. spec. oec.
Ivan VIDIŠ , mag. pol.
Sažetak:

Potpora samozapošljavanja namijenjena je nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZ) te omogućuje financiranje inicijalnih troškova pokretanja vlastita posla i opreme uz potporu HZZ-a. Predstavlja jednu od najkorištenijih, ali i najuspješnijih mjera za pokretanje poslovnih subjekata. U razdoblju od 2016. do 2020. godine ova je mjera imala 20.759 korisnika, a podatci govore da je nakon završetka jednogodišnjega ugovornog razdoblja „stopa preživljenja“ korisnika mjere i do 85 %. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Svota potpore u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti
  3. Uvođenje fiksnog i varijabilnog dijela potpore
  4. Novi sustav ocjenjivanja / bodovanja zahtjeva
  5. Trajanje ugovorne obveze i ostvarivanje prihoda
  6. Odnos mjera za očuvanje radnih mjesta zbog pandemije koronavirusa i mjere za samozapošljavanje
  7. Ogledni primjerak prijave na potporu za samozapošljavanje
Hashtags:
#Potpore, #Samozapošljavanje