Priznanje duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Priznanje duga
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili (posredno) koja dovodi do prekida zastare. Time se prvotno štiti vjerovnika i njegovo povjerenje da će mu dužnik koji daje takvu izjavu ispuniti dug.

Pristupajući temi stručno i imajući u vidu potrebu njegove primjene u praksi, u ovom se članku razlažu shvaćanja o pojedinim motrištima problematike priznanja duga koja su prevladavajuća ili predstavljaju trendove u praksi relevantnih najviših sudova, uz analizu instituta priznanja duga, načine na koji se to postiže, pretpostavke i kriterije koje priznanje duga mora ispuniti da bi bilo valjano te učinak (prekid zastare) kojim rezultira.

  1. Uvod
  2. Priznanje duga u ZOO-u
  3. Volja za priznanjem duga i volja za ispunjenjem duga
  4. Kriteriji koje mora ispuniti priznanje duga
  5. Teret dokaza
  6. Učinak prekida
  7. Zaključak
Hashtags:
#KonkludentnaRadnja, #PriznanjeDuga, #ZOO