Gospodarstvo zemalja EU-a i Hrvatske početkom 2021.godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Gospodarstvo zemalja EU-a i Hrvatske početkom 2021.godine
Stranica:
200.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pregled kretanja
  2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  3. Građevinarstvo RH i EU-a
  4. Potrošačke cijene RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Turizam
  7. Prijevoz putnika i robe prema vrstama prijevoznih sredstava
  8. Trgovina na malo RH i EU-a
  9. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih u Hrvatskoj i u nekim sličnim zemljama
  10. Pad zaposlenosti i rast broja nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Hashtags:
#GospodarskaKretanja