Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2021
Članak:
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Stranica:
30.
Autor/i:
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Bitna sastavnica proračunskog okruženja odnosno sustava je i namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstva. Jedno od sredstva tog usmjeravanja je i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti kojim se proračunske osobe i druge osobe koje ga moraju popuniti, u biti, same provjeravaju i o tome izvještavaju.

Kao sastavnica tog Upitnika je provjera postojanja njime navedenih procedura (postupanja) i internih akata kojima se uređuju određena područja koja su zanimljiva proračunskom sustavu.

U nastavku članka autorice objašnjavaju glavne odrednice procedura i internih akata koji se zahtijevaju kroz pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji je objavljen kao sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koja je na snazi od kraja listopada 2019. godine.

  1. Uvod
  2. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  3. Pregled procedura i internih akata
Hashtags:
#FiskalnaOdgovornost